ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ให้ถูกตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

จากสถิติและผลการศึกษาที่ผ่านมา มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน หรือขณะที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากการที่รถคันอื่นไม่สามารถมองเห็นรถขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถบรรทุก ที่มักจะมีความยาวมาก และอาจติดตั้งโคมไฟแสดงตำแหน่งได้ไม่ทั่วถึง หรือรถที่กำลังจอดอยู่และดับไฟ จึงทำให้มองไม่ค่อยเห็น เลยอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย ดังนั้น การใช้อุปกรณ์สะท้อนแสง หรือ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามมาตรการจากกรมการขนส่งทางบก จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนได้

กรมขนส่งทางบก กำหนดให้

“รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุก ทุกคัน” ที่ทำการจดทะเบียนใหม่ จำเป็นต้องติดแผ่นสะท้อนแสง ที่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน โดยต้องติดให้มองเห็นจากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

Requires large buses and trucks to install reflective stickers

กำหนดมาตรการติดอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการในเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการชนจากด้านหลังรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางหรือการชนจากด้านข้าง โดยกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตำแหน่งของรถในเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับรถโดยสาร ติดตั้งเฉพาะ อุปกรณ์สะท้อนแสง ส่วนรถบรรทุก ทุกลักษณะ ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงเช่นกัน โดยในกรณีรถบรรทุก (ยกเว้นรถลากจูง) ที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อ และยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป ซึ่งมีความกว้าง 2.1 เมตรขึ้นไป หรือความยาว 6 เมตรขึ้นไป ต้องติดตั้ง แผ่นสะท้อนแสง เพิ่มเติมด้วย และต้องเป็นแผ่นสะท้อนแสงที่แสดงเครื่องหมายการรับรองจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (E-mark) ซึ่งมีคุณสมบัติ สี ขนาด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตามมาตรฐานสากล จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้ 

ในส่วนของรถบรรทุกที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 หากยังไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงหรือติดตั้งแล้ว แต่มีขนาดและตำแหน่งการติดตั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ระยะเวลาในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 กรณีติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้วโดยมีขนาดและตำแหน่งติดตั้งถูกต้องแต่ใช้วัสดุหรือมีสีไม่เป็นไปตามกำหนด ให้ระยะเวลาในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563

สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ไม่ติดตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันทีกรณีที่ฝ่าฝืน และหากเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนรับผิดชอบทุกกรณี

อุปกรณ์สะท้อนแสง กับ แผ่นสะท้อนแสง ต่างกันอย่างไร?

  • อุปกรณ์สะท้อนแสง

ต้องมีคุณสมบัติที่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น 25-90 เซนติเมตร

ด้านท้ายรถ :  ใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดง

Requires the install of reflective devices on rear of Truck

ด้านข้างรถทั้งสองข้าง : ใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน

Requires the install of reflective devices on side of Truck
  • แผ่นสะท้อนแสง 

เป็นแถบที่มีความกว้างตามมาตรฐานที่ 5-6 เซนติเมตร ติดตั้งที่ตำแหน่งสูงจากพื้น 25-150 เซนติเมตร 

ด้านท้ายรถ : ต้องติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านโดยใช้แผ่นสะท้อนแสงสีแดงหรือสีเหลือง 

ด้านข้างรถทั้งสองข้าง : ติดตั้งเป็นแนวยาวเฉพาะขอบด้านล่าง และติดตั้งเพิ่มเติมเฉพาะที่มุมด้านบนเพื่อแสดงระยะความสูงของรถ หรืออาจติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านได้เช่นเดียวกัน โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงสีขาวหรือสีเหลือง  

รูปแบบการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงกับประเภทรถต่าง ๆ 

Require the installation of reflectors for Truck
Require the installation of reflectors

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการข้อมูลรายละเอียดแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งผู้ผลิตและผู้นำเข้าได้มีการแจ้งข้อมูลไว้กับกรมการขนส่งทางบก หรือเลือกใช้แผ่นสะท้อนแสงที่แสดงเครื่องหมายการรับรองจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (E-mark) 

สอบถามเพิ่มเติม สำนักวิศวกรรมยานยนต์ โทร. 0 2271 8601 หรือ 0 2271 8667

ลักษณะอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ถูกต้อง

1. สามารถสะท้อนแสงให้มองเห็นได้ในเวลากลางคืน
ในระยะไม่น้อยกว่า 150 ม.

2. รูปทรงวงกลม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, สามเหลี่ยมด้านเท่า
(ที่มียอดแหลมชี้ไปด้านบน), หรือรูปทรงอื่นที่เรียบง่าย

3. รูปทรงวงกลม ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

4. ทรงสี่เหลี่ยมทุกชนิด ต้องยาวด้านละ ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

5. ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า (ติดเฉพาะท้ายรถพ่วง รถกึ่งพ่วง)
ต้องยาวด้านละไม่น้อยกว่า 15 ซม. แต่ไม่เกิน 20 ซม.

Reflector Device for Truck

คำแนะนำในการติดแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก

1. เตรียมพื้นผิว

โดยการทำความสะอาดพื้นผิวรถที่จะติดด้วยน้ำยาล้างรถ หรือน้ำยาล้างจานที่ไม่มีส่วนผสมของมะนาว จากนั้น ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดน้ำให้แห้งสนิทด้วยผ้า หรือกระดาษทิชชู่ ให้ปราศจากคราบน้ำ ฝุ่น ผง หรือสิ่งสกปรก

*ในการณีพื้นผิวมีสีทาอยู่ อาจต้องขัดสีออกก่อนการติดแผ่นสะท้อนแสง ถ้าหากไม่สามารถขัดชั้นสีออกได้ แผ่นสะท้อนแสงอาจหลุดล่อนได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการหลุดล่อนของชั้นสี

2. กำหนดบริเวณที่จะติดให้ชัดเจน

เนื่องจากแผ่นสะท้อนแสงของแท้จะมีกาวที่มีความเหนียวและการยึดเกาะสูงมาก เมื่อติดแล้วไม่ควรลอกออกแล้วติดซ้ำ เนื่องจากอาจทำให้สีรถลอกได้ จึงควรขีดตำแหน่งตลอดแนวการติดแผ่นสะท้อนแสงด้วยดินสอ จะป้องกันเรื่องการติดผิดตำแหน่ง หรือติดเอียงได้

3. วัดความยาวของแผ่นสะท้อนแสงให้พอดี แล้วตัดบริเวณมุมออก

วัดความยาวแผ่นสะท้อนแสงให้พอดีกับตำแหน่งที่จะติด แล้วตัดมุมที่แผ่นออกเพื่อความสวยงาม และป้องกันผ้าเช็ดรถมาเกี่ยวกับมุมสติ๊กเกอร์จนทำให้เกิดปัญหามุมหักหรือฉีกได้

4. ติดแผ่นสะท้อนแสงลงในบริเวณที่ต้องการ

โดยลอกสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่บริเวณปลาย แล้วทาบบนตำแหน่งริมสุดที่จะติดตั้ง แล้วใช้มือด้านตรงข้ามดึงสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้ตึงและตรงตำแหน่ง จากนั้นใช้มืออีกด้านค่อย ๆ ดึงลอกสติ๊กเกอร์ลงทางด้านล่าง

5. รีดสติ๊กเกอร์

ใช้แแผ่นรีด หรืออาจใช้ไม้บรรทัด บัตรเครดิต แล้วใช้ผ้านิ่ม ๆ ไม่เป็นขุย มาพันทับแผ่นรีดหลาย ๆ ชั้น จากนั้นใช้แผ่นรีดกดทับบนแผ่นสะท้อนแสงให้แนบสนิทกับพื้นผิว ก็เป็นอันเสร็จ

Install Reflective Stickers

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ให้สามารถมองเห็นรถโดยสารและรถบรรทุกได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้ติด อุปกรณ์สะท้อนแสง และ แผ่นสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตำแหน่งของรถในเวลากลางคืน หรือในสภาพที่มีแสงน้อย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่จะต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การติดตั้ง ระบบจีพีเอสติดตามรถ และ เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: กรมการขนส่งทางบก

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.