คอนกรีตส่งถึงมือลูกค้าไม่ครบ ตรวจสอบไม่ได้ อายฟลีตช่วยได้

คอนกรีตส่งถึงมือลูกค้าไม่ครบ

หากคุณเคยประสบกับปัญหา คอนกรีตส่งถึงมือลูกค้าไม่ครบ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ หรือพนักงานแอบเทคอนกรีตนอกสถานที่ก่อนส่งถึงมือลูกค้า? ” วันนี้ อายฟลีต มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาแนะนำ เพื่อให้งานคอนกรีตของคุณมีระบบการจัดการที่ดี สามารถขนส่งไปถึงปลายทางได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในอดีต ยังไม่มีเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่สามารถใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการก่อสร้าง จึงมักจะใช้วิธีผสมคอนกรีตด้วยมือ แต่การจะเทคอนกรีตแต่ละครั้งนั้นมีความยุ่งยาก เนื่องจากช่างต้องเตรียมความพร้อมและผสมคอนกรีตเองทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มคัดเลือกทรายจากแม่น้ำที่สะอาด หินที่แข็งแกร่ง และน้ำสะอาดในระดับที่ดื่มได้  โดยเนื้อคอนกรีตแต่ละประเภทนั้นก็มีส่วนผสมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน หากไม่มีผู้ควบคุมงานที่ดี การผสมคอนกรีตอาจไม่ได้มาตรฐานและส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในงานก่อสร้างได้

แต่ในปัจจุบัน หากมีงานก่อสร้างในพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้ปริมาณคอนกรีตเป็นจำนวนหลายคิว  ก็จะมีเครื่องมือผสมปูนหรือเครื่องผสมคอนกรีตที่ผ่านระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยทุ่นแรงให้ทีมช่างได้เป็นอย่างดี ทำให้การผสมคอนกรีตนั้นเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเราเรียกเครื่องทุ่นแรงนี้ว่า “รถโม่ปูน”

ปัญหาคอนกรีตส่งถึงมือลูกค้าไม่ครบ ตรวจสอบไม่ได้

ด้วยความเจริญของยุคสมัยและการเติบโตของประชากรโลก จึงทำให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและคอนโดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับการดำรงชีวิต ซึ่งส่งผลให้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและงานคอนกรีตมีการแข่งขันกันสูงขึ้นด้วย รถโม่ปูนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในงานนี้ โดยเฉพาะงานโครงสร้างหลักของอาคาร ทั้งงานเสา คาน และพื้น แต่ใช่ว่าการทำงานจะราบรื่นเสมอไป เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีรถโม่ปูนหลายคน กำลังประสบกับปัญหา คอนกรีตส่งถึงมือลูกค้าไม่ครบ และไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ หรือพนักงานแอบเทคอนกรีตนอกสถานที่ก่อนส่งถึงมือลูกค้า” 

หลาย ๆ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานคอนกรีต จึงจำเป็นต้องควบคุมมาตรฐานงานคอนกรีตในระหว่างบรรทุกไปส่งลูกค้าให้มีคุณภาพ เนื่องจากเมื่อออกจากแพล้นผลิตแล้ว  คอนกรีตที่ผสมเสร็จนั้นจะมีอายุการใช้งานของคอนกรีตเอง ซึ่งในระหว่างการขนส่งคอนกรีต ปกติแล้วคอนกรีตที่อยู่ในถังโม่ จะถูกหมุนอยู่ในถังโดยใช้หลักการของ เกลียวอาร์คิมิดีส คือการหมุนถังในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อป้องกันคอนกรีตจับตัว ซึ่งคอนกรีตจะไม่ไหลออกมา แต่หากในส่วนโม่ไม่หมุน จะทำให้คอนกรีตแข็งตัวและเกิดความเสียหายได้ ทั้งในมุมของผู้ประกอบการ จะทำให้เสียต้นทุนและเสียชื่อเสียง ส่วนในมุมของลูกค้า ก็จะเสียเวลาต้องให้รถวิ่งไปเปลี่ยนคอนกรีตผสมมาใหม่ อีกทั้งยังมีกรณีที่พนักงานทุจริตแอบเทคอนกรีตนอกสถานที่ก่อนส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถตรวจสอบหรือมีหลักฐานชัดเจนเพื่อที่จะเอาผิดได้

จากเหตุการณ์เหล่านี้  ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนต้องการทราบการทำงานของรถโม่ปูน ทั้งในเรื่องของการนับจำนวนรอบการหมุน ทิศทาง และความเร็วของโม่ปูนที่ตัวถัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น อายฟลีต จึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาแนะนำ เพื่อให้งานคอนกรีตสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทของคุณนั้นมีระบบการจัดการที่ดี สามารถขนส่งไปถึงปลายทางได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และตรวจสอบได้ตลอดเวลา

Cement Truck on Road

แนวทางแก้ไขปัญหาคอนกรีตส่งถึงมือลูกค้าไม่ครบ

 • การวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารต้องวางแผนงานให้ดี โดยเริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพ เพียงพอกับปริมาณและอัตราการเทของคอนกรีตที่สั่ง รวมถึงการจ้างแรงงานที่มีความชำนาญในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้การเทคอนกรีตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังคงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

 • เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับรถโม่ที่จัดส่งคอนกรีต 

เพื่อให้รถใช้เวลาในการรับส่งน้อยที่สุด หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการคอนกรีตในปริมาณที่สูง และโครงการมีเนื้อที่ว่างมากพอ ควรพิจารณาอนุญาตให้บริษัท สามารถติดตั้งโรงงานผสมคอนกรีตภายในบริเวณโครงการเป็นการชั่วคราว

 • ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์

การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์ ( Ready Mixed Cement Rotation Sensor ) ของ อายฟลีต มีข้อดีดังนี้

 1. ช่วยให้ทราบการทำงานของรถโม่ปูน
  ช่วยให้คุณทราบการทำงานของรถโม่ปูนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ด้วยการนับจำนวนรอบในการหมุน ทิศทาง และความเร็วของตัวถัง จึงช่วยให้ทราบว่ามีการเทคอนกรีตไปในช่วงเวลาใดบ้าง

 2. ตรวจสอบการทำงานได้แบบเรียลไทม์
  สามารถตรวจสอบการทำงานของรถโม่ปูนได้ทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการ ซึ่งรองรับได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

 3. นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กร
  สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้มาวิเคราห์ เพื่อพัฒนาการรักษาคุณภาพของคอนกรีต และการบริการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Install EyeFleet Ready Mixed Cement Rotation Sensor

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะใช้คู่กับ GPS อายฟลีต

สามารถใช้งานร่วมกับ GPS ระบบติดตามรถ ของ อายฟลีต ได้ เพื่อดูตำแหน่งปัจจุบันของรถแบบเรียลไทม์ ควบคู่ไปกับการตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์ ซึ่งหากเกิดกรณีที่คอนกรีตส่งถึงมือลูกค้าไม่ครบ ก็สามารถตรวจสอบการทำงานของถังและเส้นทางการขับขี่ได้ว่า มีการเทคอนกรีตนอกสถานที่ก่อนส่งถึงมือลูกค้าหรือไม่ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และความปลอดภัยในการขนส่งให้กับธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มามากกว่า 16 ปี พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

EyeFleet GPS with Ready Mixed Cement Rotation Sensor

สรุป

การติดตั้ง เซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์ (Ready Mixed Cement Rotation Sensor) จะช่วยให้คุณทราบถึงจำนวนรอบการหมุน ทิศทาง ความเร็วของโม่ปูนที่ตัวถัง พร้อมส่งออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือพัฒนาต่อได้ง่าย โดยมีเว็บไซต์ให้บริการ อุุปกรณ์กันน้ำ มาตรฐาน IP67 ติดตั้งง่าย พร้อมชุดยึดที่แข็งแรง และมีความทนทานสูง จึงช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้รถโม่ปูนที่ติดตั้ง เซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์ ของ อายฟลีต สามารถชี้วัดคุณภาพของคอนกรีตและการบริการที่ดีกว่ารถโม่ปูนแบบที่ไม่ติดตั้งเซนเซอร์ตัวนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์ และ ระบบติดตามรถ EyeFleet GPS Tracking หรือสอบถามได้ที่ Line: @eyefleet | โทร. 02-052-4466

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.