ระบบควบคุมการขับขี่

สำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท

” เทคโนโลยีความปลอดภัย ที่จะช่วยควบคุมรถได้ง่ายขึ้น “

ความทันสมัยของเทคโนโลยี ระบบควบคุมการขับขี่ ของรถยนต์ นับเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้คนขับรถ สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการขับรถแบบทั่วไป ที่ปราศจากเทคโนโลยีควบคุมการขับขี่ ทั้งนี้ ระบบควบคุมการขับขี่ ของ อายฟลีต สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยระบบจะทำงานร่วมกันระหว่าง อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และผู้ขับขี่ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขับขี่ปลอดภัย (Advanced Driver Assistance System : ADAS) และ ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ (Driver Fatigue Monitor)

โดยทั้ง 2 ระบบ จะส่งสัญญาณเตือน ในรูปแบบเสียง เมื่อรถอยู่ในสภาวะที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช่วยตรวจจับอาการเหนื่อยล้า ง่วงนอน การละสายตาจากถนน การเเจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ เป็นต้น โดยระบบใช้งานได้ดีทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนบุคคล และรถขนส่งต่างๆ เช่น รถบรรทุก, รถ 10 ล้อ, รถเทรลเลอร์, รถบัส, รถทัวร์, รถเมล์, รถตู้, รถกระบะ เป็นต้น ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัยของคนขับและผู้ร่วมทาง โดยเฉพาะกลุ่มรถให้บริการสาธารณะและการขนส่ง ที่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก ระบบควบคุมการขับขี่ อายฟลีต

ระบบควบคุมการขับขี่ ของเรา

ระบบขับขี่ปลอดภัย (ADAS)

ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ (ADAS) เป็นระบบที่จะช่วยควบคุมการขับขี่รถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ แจ้งเตือนเมื่อมีการขับรถระยะกระชั้นชิด ขณะรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ และแจ้งเตือนเมื่อระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ สามารถใช้ได้กับทุกยานพาหนะ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบขับขี่ปลอดภัย (ADAS)

ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ (ADAS) เป็นระบบที่จะช่วยควบคุมการขับขี่รถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ แจ้งเตือนเมื่อมีการขับรถระยะกระชั้นชิด ขณะรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ และแจ้งเตือนเมื่อระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ สามารถใช้ได้กับทุกยานพาหนะ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ (DMS)

ตัวช่วยตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ (Driver Monitoring System) เป็นระบบที่จะช่วยควบคุมการขับขี่รถของคุณ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ได้กับทุกยานพาหนะ โดยจะช่วยเตือนผู้ขับรถ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ตรวจจับอาการเหนื่อยล้า หาว หลับใน การละสายตาจากถนน หรือแม้กระทั้ง การคุยโทรศัพท์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้ขาดสมาธิ และสติในการขับรถ อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่

ตัวช่วยตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ (Driver Fatigue Monitor) เป็นระบบที่จะช่วยควบคุมการขับขี่รถของคุณ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ได้กับทุกยานพาหนะ โดยจะช่วยเตือนผู้ขับรถ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ตรวจจับอาการเหนื่อยล้า หาว หลับใน การละสายตาจากถนน หรือแม้กระทั้ง การคุยโทรศัพท์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้ขาดสมาธิ และสติในการขับรถ อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ