ระบบควบคุมการขับขี่

สำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท

” เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัย ที่จะช่วยควบคุมรถได้ง่ายขึ้น “

ในปัจจุบัน รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ มักจะมี ระบบควบคุมการขับขี่ ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน ซึ่งนับเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คนขับสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมากกว่าการขับรถแบบทั่วไป ที่ปราศจากเทคโนโลยีควบคุมการขับขี่ ทั้งนี้ ในภาคของธุรกิจ รถขนส่งอย่างรถบรรทุก มักจะยังไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าว เราจึงได้พัฒนา ระบบควบคุมการขับขี่ปลอดภัย ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับรถขนส่งโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์  อายฟลีต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยระบบจะทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์และผู้ขับขี่ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขับขี่ปลอดภัย (ADAS EyeFleet) และ ระบบตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (DMS EyeFleet)

โดยทั้ง 2 ระบบ จะส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบเสียง เมื่อรถอยู่ในสภาวะที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช่วยตรวจจับอาการหาว หลับตา ละสายตาจากถนน การคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ การสูบบุหรี่ การขับเปลี่ยนเลนกะทันหัน หรือขับกระชั้นชิดคันหน้า เป็นต้น โดยระบบใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถขนส่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มรถให้บริการสาธารณะและการขนส่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก ระบบควบคุมการขับขี่ อายฟลีต

ระบบควบคุมการขับขี่ ของเรา

EyeFleet ADAS

ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS

เป็น ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ ที่จะช่วยควบคุมการขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน ขับรถกระชั้นชิดคันหน้า ระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ และเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือคนเดินตัดหน้ารถ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
EyeFleet ADAS

ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS

เป็น ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ ที่จะช่วยควบคุมการขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน ขับรถกระชั้นชิดคันหน้า ระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ และเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือคนเดินตัดหน้ารถ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
EyeFleet ADAS

ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS

เป็น ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ ที่จะช่วยควบคุมการขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน ขับรถกระชั้นชิดคันหน้า ระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ และเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือคนเดินตัดหน้ารถ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบตรวจจับพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ DMS

เป็นระบบที่ช่วยควบคุมการขับขี่รถของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะช่วยเตือนผู้ขับให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เมื่อเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ หาว หลับตา ละสายตาจากถนน หรือแม้กระทั้งคุยโทรศัพท์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้ขาดสมาธิ และสติในการขับรถ จนอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

อ่านเพิ่มเติม
Face Scan

ระบบตรวจจับพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ DMS

เป็นระบบที่ช่วยควบคุมการขับขี่รถของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะช่วยเตือนผู้ขับให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เมื่อเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ หาว หลับตา ละสายตาจากถนน หรือแม้กระทั้งคุยโทรศัพท์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้ขาดสมาธิ และสติในการขับรถ จนอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

อ่านเพิ่มเติม
Face Scan

ระบบตรวจจับพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ DMS

เป็นระบบที่ช่วยควบคุมการขับขี่รถของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะช่วยเตือนผู้ขับให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เมื่อเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ หาว หลับตา ละสายตาจากถนน หรือแม้กระทั้งคุยโทรศัพท์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้ขาดสมาธิ และสติในการขับรถ จนอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

อ่านเพิ่มเติม
Face Scan

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ