ระบบควบคุมการขับขี่

สำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท

” เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัย ที่จะช่วยควบคุมรถได้ง่ายขึ้น “

ในปัจจุบัน รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ มักจะมี ระบบควบคุมการขับขี่ ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน ซึ่งนับเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คนขับสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมากกว่าการขับรถแบบทั่วไป ที่ปราศจากเทคโนโลยีควบคุมการขับขี่ ทั้งนี้ ในภาคของธุรกิจ รถขนส่งส่วนใหญ่อย่างรถบรรทุก มักจะยังไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าว เราจึงได้พัฒนา ระบบควบคุมการขับขี่ปลอดภัย ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับรถขนส่งโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์  อายฟลีต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยระบบจะทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์และผู้ขับขี่ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขับขี่ปลอดภัย (EyeFleet ADAS) และ ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ (EyeFleet DMS)

โดยทั้ง 2 ระบบ จะส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบเสียง เมื่อรถอยู่ในสภาวะที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช่วยตรวจจับอาการหาว ง่วงนอน การละสายตาจากถนน การขับรถเปลี่ยนเลนกะทันหัน หรือขับรถระยะกระชั้นชิด เป็นต้น โดยระบบใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถขนส่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มรถให้บริการสาธารณะและการขนส่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก ระบบควบคุมการขับขี่ อายฟลีต

ระบบควบคุมการขับขี่ ของเรา

ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS

เป็น ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ ที่จะช่วยควบคุมการขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน แจ้งเตือนเมื่อมีการขับรถระยะกระชั้นชิด แจ้งเตือนเมื่อระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS

เป็น ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ ที่จะช่วยควบคุมการขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน แจ้งเตือนเมื่อมีการขับรถระยะกระชั้นชิด แจ้งเตือนเมื่อระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS

เป็น ระบบขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ ที่จะช่วยควบคุมการขับรถให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยช่วยป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกะทันหัน แจ้งเตือนเมื่อมีการขับรถระยะกระชั้นชิด แจ้งเตือนเมื่อระยะห่างจากรถคันข้างหน้าผิดปกติ และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ จึงช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ DMS

เป็นระบบที่จะช่วยควบคุมการขับขี่รถของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะช่วยเตือนผู้ขับให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เช่น ตรวจจับอาการเหนื่อยล้า หาว หลับใน การละสายตาจากถนน หรือแม้กระทั้ง การคุยโทรศัพท์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้ขาดสมาธิ และสติในการขับรถ อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 

อ่านเพิ่มเติม

ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่

ตัวช่วยตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ (Driver Fatigue Monitor) เป็นระบบที่จะช่วยควบคุมการขับขี่รถของคุณ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ได้กับทุกยานพาหนะ โดยจะช่วยเตือนผู้ขับรถ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ตรวจจับอาการเหนื่อยล้า หาว หลับใน การละสายตาจากถนน หรือแม้กระทั้ง การคุยโทรศัพท์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้ขาดสมาธิ และสติในการขับรถ อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ