ป้ายทะเบียนรถ ซีดจาง กรมขนส่งเคลือบสีให้ใหม่ฟรี! ถึง 31 ธ.ค. 64

ป้ายทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนมีรถ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็ตาม สีบนตัวอักษรของ ป้ายทะเบียนรถ ต้องมีความชัดเจนและไม่ซีดจาง หากพบป้ายทะเบียนรถซีดจาง ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ ฐานปิดบังหรือเจตนาดัดแปลงทะเบียนรถยนต์ ดังนั้น กรมการขนส่งฯ จึงเร่งให้นำ ป้ายทะเบียนรถ ที่มีสีบนตัวอักษรซีดจางมาเคลือบสีใหม่ได้ ฟรี!! ถึง 31 ธ.ค.นี้ พร้อมแนะนำวิธีทำความสะอาด เพื่อยืดอายุการใช้งาน

กรมการขนส่งทางบก แจ้ง!!!

เจ้าของรถที่ แผ่นป้ายทะเบียนรถ ในหมวดอักษร “3กก – 4กฆ” กรุงเทพฯ และบางหมวดอักษรของจังหวัดต่าง ๆ ที่มีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ ฟรี!!! ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

Free car license plate color coating by Department of Land Transport

เคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนรถฟรี

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จึงประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ขอให้เจ้าของรถที่ยังไม่มาดำเนินการ เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีภายในปี 2564 นี้ โดยสามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนซีดจาง ได้ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือ https://bit.ly/3Fjon3B ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวด “3กก-4กฆ” กรุงเทพมหานคร รวมถึงบางหมวดของต่างจังหวัด โดยเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-31 ธ.ค. 2557 อาจเกิดจากสารที่เป็นส่วนผสมของสีที่มีคุณลักษณะและการผสมที่ไม่เหมือนหรือเท่ากัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ

เอกสารที่ใช้สำหรับการยื่น

1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 

  • กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  • กรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

2) แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ หรือเจาะรู

ติดต่อขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียน

  • ยื่นตรงขนส่งจตุจักร เสร็จภายในวันเดียว

โดยติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่ งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที

  • ยื่นสำนักงานขนส่งจังหวัดตามป้าย ดำเนินการ 7 วัน

ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งที่รับแจ้งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ ซึ่งเจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราว เพื่อแสดงกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างการส่งเคลือบสีใหม่

Pale license plate

หมวดอื่นเสีย 100 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ได้อยู่ในหมวด “3กก – 4กฆ” กรุงเทพมหานคร หรือแผ่นป้ายทะเบียนที่มิได้ผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-31 ธ.ค. 2557 หรือพบว่าสาเหตุสีหลุดลอกมาจากการใช้งาน การขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี แผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดจากสาเหตุอื่น หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท

โทษของการอำพรางสีป้ายทะเบียนรถ

สำหรับใครที่ยังใช้แผ่นป้ายทะเบียนซีด มองไม่เห็นตัวหนังสือ หรือตัวหนังสือจาง จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ถูกปรับ 2,000 บาท ข้อหาใช้ป้ายทะเบียนชำรุดทันที เพราะป้ายทะเบียนชำรุดที่มองไม่เห็นเลข จะส่งผลกระทบต่องานการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

หรือหากพบว่าเจ้าของรถมีเจตนาจงใจอำพรางสีป้ายทะเบียน ถือว่าเข้าข่ายมีความผิด พ.ร.บ รถยนต์ ฐานปิดบังหรือเจตนาดัดแปลงทะเบียนรถ และหากสีดำบนตัวอักษรหรือตัวเลขบนทะเบียนรถเกิดซีดจางหรือลอก ห้ามนำหมึกสีดำไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจางโดยเด็ดขาด สำหรับกรณีนี้ ให้เจ้าของรถติดต่อขอทำป้ายทะเบียนรถใหม่กับทางกรมการขนส่งฯ

Punishing those who fake the license plate color

ดังนั้น เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ ขอให้เจ้าของรถให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกวิธี ไม่ใช้น้ำยาขัดล้าง หรือถูอย่างรุนแรง ในบริเวณแผ่นป้าย ตัวอักษร หรือตัวเลข แต่ให้ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมแชมพูอ่อน ๆ และใช้ผ้านุ่มบางหรือสำลีเช็ดทำความสะอาด

ส่วนเจ้าของรถที่ต้องการใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อป้องกันการชำรุด ก็สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นกรอบใสที่มองเห็นรายละเอียดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกรอบบดบังส่วนที่เป็นหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดโดยเด็ดขาด หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม นอกจากการใช้ป้ายทะเบียนรถให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎจราจรอื่น ๆ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยเช่นกัน สนใจติดตั้ง ระบบขับขี่ปลอดภัย หรือ จีพีเอสติดตามรถ ติดต่อได้ที่ Line : @eyefleet หรือ โทร. 02-052-4466

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.