เครื่องรูดบัตรใบขับขี่

(Magnetic Card Reader)

อายฟลีต ดูแลการขนส่งได้ตลอดทุกเส้นทาง

ในปัจจุบัน อุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นมีจำนวนเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี ซึ่งอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่น้อย โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น กรมขนส่งทางบก จึงมีนโยบายให้รถขนส่งต้องติดตั้ง จีพีเอสติดตามรถ พร้อม เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ เพื่อกำกับดูแลผู้ขับรถขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งทางบก ประกาศไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยรับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งฯ เท่านั้น และ อายฟลีต คือหนึ่งในผู้ให้บริการติดตั้ง เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ( Magnetic Card Reader ) ที่ผ่านมาตรฐานจากกรมการขนส่งฯ สามารถอ่านใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งได้ทุกประเภท หลังจากติดตั้ง สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ทันที ไม่ต้องรอหลายวัน ถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้เป็นอย่างดี จึงช่วยให้คุณบริหารจัดการการใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วย
เครื่องรูดบัตรใบขับขี่

Driver's identification card

ใช้สำหรับแสดงตัวตนของผู้ขับขี่

ทำให้ทราบว่าใครกำลังใช้รถคันนั้น ๆ โดยแสดงข้อมูลชื่อ รหัสบัตรใบขับขี่ ทะเบียนรถ วันที่ และเวลา

ช่วยเก็บข้อมูลผู้ใช้งานรถแต่ละคัน

สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ที่ Cloud บน Amazon Web Services และเชื่อมโยงเข้ากับ กรมการขนส่งทางบกได้

Prevent the use of the vehicle by unrelated people

ป้องกันการใช้รถโดยผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

ทั้งในกรณีที่แอบนำรถไปใช้นอกเหนือจากงาน และกรณีที่ถูกโจรกรรม

คุณสมบัติ

ใช้งานร่วมกับ จีพีเอส อายฟลีต

Magnetic Card Reader with EyeFleet GPS

เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ (EyeFleet Magnetic Card Reader) สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้งานรถยนต์ได้ว่า ณ ขณะนั้น ใครกำลังขับรถคันนั้นออกไป ซึ่งการบันทึกข้อมูลนี้ไม่เพียงแค่บอกให้รู้เฉย ๆ เท่านั้น แต่ยังบันทึกข้อมูลการขับรถคันนั้นในรูปแบบ จีพีเอส เก็บไว้ในตัวด้วย เมื่อคุณดึงข้อมูลออกมา คุณจะรู้ได้ทันทีว่า ในขณะที่รถถูกขับโดยบุคคลชื่อนี้ รถได้ถูกขับไปที่ไหนมาบ้าง หากเป็นการขับไปนอกเส้นทาง หรือแอบนำรถไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน คุณจะสามารถทราบได้ทันทีว่าผู้ที่แอบนำรถออกไปใช้นอกภารกิจงานนั้นคือใคร ทำให้ระบุผู้ที่นำรถไปใช้ได้ถูกตัว ซึ่ง กรมขนส่งฯ มีนโยบายให้รถบรรทุกและรถโดยสารทุกคัน ต้องติดตั้ง ” จีพีเอสติดตามรถยนต์ ” พร้อมกับ “เครื่องรูดบัตรใบขับขี่” ที่ผ่านการรับรองถูกต้องตามประกาศจากกรมขนส่งฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

*หมายเหตุ : รถโดยสาร หมายถึง รถโดยสารสาธารณะและรถตู้ (ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง) ยกเว้น รถสองแถว รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค

วิธีการใช้งานเครื่องรูดบัตรใบขับขี่

How to use EyeFleet Magnetic Card Reader

* ข้อสังเกต ในการใช้เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ *

กรณีที่ 1 เสียงเตือน

There is a notification sound

ถ้ารูดบัตร ไม่ผ่าน

เสียงเตือนจะดังต่อไป

Sound off

ถ้ารูดบัตร ผ่าน

เสียงเตือนจะเงียบทันที

กรณีที่ 2 การดูไฟแสดงสถานะ

Remind you to swipe your card before starting work

เตรียมพร้อม

เครื่องรูดบัตรจะส่งเสียงทันทีหลังสตาร์ทเครื่องยนต์
และขึ้นไฟสถานะ “สีแดง”
เพื่อเตือนให้รูดบัตรก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

After swiping the card, the status light will turn green

สำเร็จ

หลังจากรูดบัตรแล้ว ไฟสถานะจะขึ้น “สีเขียว”
เพื่อยืนยันว่ารูดบัตรสำเร็จ
และไฟจะเปลี่ยนกลับเป็น “สีแดง”

ข้อควรระวัง !!

The card should not be swiped multiple times in a row
  • ไม่ควรรูดบัตรซ้ำ ๆ หลายรอบติดกัน

เพราะการรูดบัตรครั้งที่ 2 จะเป็นการลงชื่อออกจากระบบ

  • หากรูดบัตรแล้ว เครื่องไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

คุณต้องทำการแก้ไข หรือแจ้งให้ฝ่ายที่ควบคุมการใช้รถนั้นทราบ เพื่อที่จะได้มีการบันทึกข้อมูลของคุณลงไปในเครื่อง ให้คุณสามารถใช้งานรถคันนั้นได้ต่อไป

EyeFleet Magnetic Card Reader

เครื่องรูดบัตรใบขับขี่

(Magnetic Card Reader)

เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ของ อายฟลีต ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงตัวตนของผู้ขับขี่รถคันนั้น ๆ ใช้งานร่วมกับ จีพีเอสอายฟลีต สามารถอ่านใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกได้ทุกประเภท รูดบัตรได้ 2 ทิศทาง มีไฟกระพริบและเสียงแจ้งเตือนว่าข้อมูลบัตรได้รับการอ่านอย่างถูกต้องหรือไม่ และส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด การออกแบบผลิตภัณฑ์สมเหตุสมผล มีขนาดเล็กและกะทัดรัด ใช้งานง่าย หลังจากติดตั้ง สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ทันที ไม่ต้องรอหลายวัน

สอบถาม/สั่งซื้อ

เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ของ อายฟลีต ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงตัวตนของผู้ขับขี่รถคันนั้น ๆ ใช้งานร่วมกับ จีพีเอสอายฟลีต สามารถอ่านใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกได้ทุกประเภท รูดบัตรได้ 2 ทิศทาง มีไฟกระพริบและเสียงแจ้งเตือนว่าข้อมูลบัตรได้รับการอ่านอย่างถูกต้องหรือไม่ และส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด การออกแบบผลิตภัณฑ์สมเหตุสมผล มีขนาดเล็กและกะทัดรัด ใช้งานง่าย หลังจากติดตั้ง สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ทันที ไม่ต้องรอหลายวัน

สอบถาม/สั่งซื้อ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

กล้อง CCTV ติดรถ
เครื่องรูดบัตรใบขับขี่
เครื่องอ่านบัตรพนักงาน
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ DMS
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์
เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก
เซนเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดถังน้ำมัน
เซนเซอร์วัดระดับลมยางรถ
จอแสดงผลความเร็วรถ
จอแสดงความเร็วรถ
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชั่นขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่าง ๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่างๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

อายฟลีต สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการของคุณ โปรดแจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ เราพร้อมให้คำปรึกษา และเลือกสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยสามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ ผ่านช่องทางหลากหลาย ดังนี้

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ