ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ

(EyeFleet Maintenance)

อายฟลีต
บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี และต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษายานพาหนะ ให้คงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้งาน โดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีจำนวนยานพาหนะค่อนข้างมาก หากไม่มีระบบซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ดี อาจทำให้ดูแลยานพาหนะได้ไม่ทั่วถึง ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ หรืออาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ตามมาได้ อายฟลีต จึงขอแนะนำ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ( EyeFleet Maintenance ) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงที่ชาญฉลาด รองรับการทำงานที่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถเพิ่มขยายไปตามการขยายตัวของธุรกิจได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทุกประเภท หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าใช้งานระบบได้อย่างไม่สะดุด

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถด้วยเทคโนโลยีจาก อายฟลีต

EyeFleet Facilitate Maintenance Plan

ช่วยอำนวยความสะดวก
ในการวางแผนงานซ่อมบำรุงล่วงหน้า

เนื่องจากเป็นเหมือนระบบศูยน์กลางของข้อมูลที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จึงทำให้ผู้บริหารและพนักงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามงานซ่อมบำรุงได้อย่างง่ายดาย

ลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

ด้วยระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการเข้าบำรุงรักษา เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน ไม่เสียบ่อย และช่วยประหยัดค่าซ่อมแซมยานพาหนะให้กับคุณได้

EyeFleet Reduce Vehicle Maintenance Costs

ลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

ด้วยระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการเข้าบำรุงรักษา
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน ไม่เสียบ่อย และช่วยประหยัดค่าซ่อมแซมยานพาหนะให้กับคุณได้

Prevent the driver from driving too fast

ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

หากนำยานพาหนะเข้าซ่อมบำรุงตามกำหนดการ ยานพาหนะก็จะคงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา จึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

คุณสมบัติ

เป็นที่แรกและที่เดียวในไทย
ที่ใช้ Cloud บน Amazon Web Services

ได้รับความไว้วางใจจากหลายประเทศทั่วโลก

ตัวอย่างระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ

Support Maintenance Plan

จัดการสร้างแผนบำรุงรักษายานพาหนะล่วงหน้า
เพื่อการใช้งานยานพาหนะอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Support Management Dashboard

Dashboard แสดงการแจ้งเตือน เมื่อถึงกำหนด
การเข้าบำรุงรักษา ต่อทะเบียน พ.ร.บ. ประกัน

Support Management Insurance
Support Management Act of Legislation

จัดการข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ทะเบียน พ.ร.บ. ประกัน เป็นต้น

Support Management Spare Parts

จัดการอะไหล่รถ

Maintenance System

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ

(EyeFleet Maintenance)

เป็นระบบที่จะช่วยในการวางแผนซ่อมบำรุงยานพาหนะ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างรายการบำรุงรักษา ขอซ่อม และเพิ่มข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะได้ เช่น ทะเบียน พ.ร.บ. และประกันภัยต่างๆ ซึ่งระบบจะทำการแจ้งเตือนทันทีเมื่อถึงกำหนดการเข้าบำรุงรักษา หรือต่อทะเบียน เพื่อให้ยานพาหนะคงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา จึงช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และช่วยวิเคราะห์แผนบำรุงรักษายานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานที่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถเพิ่มขยายไปตามการขยายตัวของธุรกิจได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทุกประเภท อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา 

สอบถาม/สั่งซื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชั่นขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชั่นขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่างๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามเรือ
จีพีเอสติดตามเรือ

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่างๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

อายฟลีต สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการของคุณ โปรดแจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ เราพร้อมให้คำปรึกษา และเลือกสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยสามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ ผ่านช่องทางหลากหลาย ดังนี้

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ