Smart Card Reader for Bus

เครื่องอ่านบัตรพนักงาน

(สำหรับติดตั้งบนรถรับ-ส่ง)

เรื่องไม่ปกติของรถรับ-ส่งพนักงาน
ที่คุณไม่ควรมองข้าม

ผู้ประกอบการธุรกิจหลายราย คงเคยประสบกับปัญหา “ขาดกำลังคนเข้าสู่สายการผลิต” เนื่องจากพนักงานลาหยุด หรือเดินทางมาช้า โดยแจ้งคลาดกับรถรับส่ง รวมถึงกรณีที่รถเดินทางเข้าสู่โรงงานล่าช้าเพราะรถเสียกลางทาง หรือเกิดอุบัติเหตุ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการทำงาน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร แต่ถ้าคุณสามารถทราบข้อมูลกำลังคนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ ตั้งแต่ที่พนักงานกำลังเดินทาง ก็จะทำให้คุณวางแผนการผลิตต่อไปได้ทันก่อนถึงเวลาเริ่มงาน ซึ่งในปัจจุบัน มีการนำบัตรสมาร์ทการ์ดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แทบจะทุกบริษัท ในรูปแบบของบัตรประจำตัวพนักงาน เพื่อบันทึกเวลาในการเข้างาน และเมื่อมีการนำบัตรสมาร์ทการ์ดมาใช้แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องอ่านข้อมูลในบัตร หรือที่เรียกกันว่า เครื่องอ่านบัตรพนักงาน

ซึ่งโดยทั่วไป ไม่ว่าเราจะไปองค์กรไหน ๆ เราก็จะเห็นเครื่องทาบบัตร ติดอยู่หน้าทางเข้าของสถานที่ต่าง ๆ  แต่สำหรับ เครื่องอ่านบัตรพนักงาน ( EyeFleet Smart Card Reader ) ของ อายฟลีต รุ่นนี้ จะเหมาะสำหรับติดตั้งไว้บริเวณประตูทางขึ้นลงรถรับ-ส่งพนักงาน เช่น รถบัส  โดยจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลการเดินทางของพนักงานได้ ตั้งแต่ตอนขึ้นรถรับ-ส่งพนักงาน จึงทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการจักการวางแผน และแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะถึงเวลาเริ่มงานได้

Staff Shuttle Bus

อายฟลีต
ช่วยจัดการวางแผนกระบวนการผลิตได้ก่อนเริ่มงาน

Know immediately when the staff board the bus

ช่วยให้ทราบเวลาที่พนักงานขึ้นรถ

ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลพนักงาน เวลา และสถานที่ที่พนักงานแต่ละคนขึ้นรถ รวมทั้งแสดงจำนวนของผู้ที่นั่งบนรถ

เช็กข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์

สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ และข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

EyeFleet Smart Card Reader Checks Information in Real-Time

เช็คข้อมูลต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์

สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ และข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

EyeFleet Smart Card Reader Bring the Data to Analyze

นำข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้มาวิเคราะห์

เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ

ใช้งานโดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง

เพียงแค่ทาบบัตรพนักงานลงที่เครื่องอ่านบัตร บริเวณทางขึ้นรถโดยทาบบัตรให้อยู่ในรัศมีที่เครื่องสามารถอ่านได้ เท่านี้ เครื่องก็จะทำงานทันที

How to Use Smart Card Reader

บริหารจัดการด้วยระบบ EyeFleet Cloud

เมื่อเครื่องอ่านบัตรพนักงาน ได้อ่านค่าหรือรับคลื่นสัญญาณจากบัตรมาแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง EyeFleet Platform บน Amazon Web Services (AWS) เพื่อทำการตรวจสอบหรือเปรียบเทียบข้อมูลจากข้อมูลเดิมว่าถูกต้องหรือไม่ ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลการขึ้นรถของพนักงาน รวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดบนรถ ณ ขณะนั้น ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EyeFleet Smart Card Reader System for Bus

เป็นที่แรกและที่เดียวในไทย
ที่ใช้ Cloud บน Amazon Web Services

ได้รับความไว้วางใจจากหลายประเทศทั่วโลก

เครื่องอ่านบัตรพนักงาน

เครื่องอ่านบัตรพนักงาน

สำหรับติดตั้งบนรถรับ-ส่ง

(EyeFleet Smart Card Reader)

เครื่องอ่านบบัตรพนักงาน (EyeFleet Smart Card Reader) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับบัตรพนักงาน ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานหรือสำนักงาน ช่วยให้ทราบข้อมูลพนักงานก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำงานได้ตั้งแต่เดินทาง จึงสามารถวางแผนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานได้ เพียงแค่ทาบบัตรพนักงานลงที่เครื่องอ่านบัตรบริเวณทางขึ้นรถ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล เวลา และสถานที่ที่พนักงานขึ้นรถ รวมทั้งแสดงจำนวนของผู้ที่นั่งบนรถ ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ มีเว็บไซต์ให้บริการ รองรับได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

สอบถาม/สั่งซื้อ

เครื่องอ่านบัตรพนักงาน

สำหรับติดตั้งบนรถรับ-ส่ง

(EyeFleet Smart Card Reader)

 

เครื่องอ่านบบัตรพนักงาน (EyeFleet Smart Card Reader) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับบัตรพนักงาน ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานหรือสำนักงาน ช่วยให้ทราบข้อมูลพนักงานก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำงานได้ตั้งแต่เดินทาง จึงสามารถวางแผนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานได้ เพียงแค่ทาบบัตรพนักงานลงที่เครื่องอ่านบัตรบริเวณทางขึ้นรถ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล เวลา และสถานที่ที่พนักงานขึ้นรถ รวมทั้งแสดงจำนวนของผู้ที่นั่งบนรถ ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ มีเว็บไซต์ให้บริการ รองรับได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

สอบถาม/สั่งซื้อ

* คำแนะนำและข้อควรระวัง

ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง รวมถึง ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับวัสดุโลหะ เพราะอาจจะทำให้รบกวนการทำงานของคลื่นวิทยุ และสามารถใช้งานกับบัตรตามที่ระบุในคุณลักษณะเฉพาะเท่านั้น

EyeFleet Smart Card Reader and GPS Tracking

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

กล้อง CCTV ติดรถ
เครื่องรูดบัตรใบขับขี่
เครื่องอ่านบัตรพนักงาน
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ DMS
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์
เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก
เซนเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดถังน้ำมัน
เซนเซอร์วัดระดับลมยางรถ
จอแสดงผลความเร็วรถ
จอแสดงความเร็วรถ
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชั่นขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่าง ๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่างๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

อายฟลีต สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการของคุณ โปรดแจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ เราพร้อมให้คำปรึกษา และเลือกสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยสามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ ผ่านช่องทางหลากหลาย ดังนี้

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ