สินค้าแช่เย็นเน่าเสีย จะทำอย่างไรให้คงคุณภาพตลอดการขนส่ง

สินค้าแช่เย็นเน่าเสีย

หากสินค้าแช่เย็นเน่าเสียในระหว่างการขนส่ง คงสร้างความเสียหายต่อผู้รับสินค้าและองค์กรไม่น้อย จึงจำเป็นต้องมีการบรรจุหรือเก็บรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ สินค้าแช่เย็นเน่าเสีย ในฐานะของผู้ประกอบการรถห้องเย็นก็ควรจะมีระบบหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การขนส่งมีประสิทธภาพเช่นกัน แล้วควรจะทำอย่างไรให้สามารถคงคุณภาพของสินค้านั้นได้ตลอดการขนส่ง วันนี้ อายฟลีต มีคำตอบมาฝากกันครับ

การขนส่งโดยรถห้องเย็น นับเป็นอีกส่วนสำคัญที่คอยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาโดยตลอด ด้วยความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าภายในตู้ ทำให้รถห้องเย็นถูกนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าที่จำเป็นต้องจัดเก็บสินค้าภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดตลอดการขนส่ง เช่น อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์นม สินค้าเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น แต่การขนส่งสินค้าโดยการควบคุมอุณหภูมิให้คงคุณภาพของสินค้าได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนั้น ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกและตู้สินค้า ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างการขนส่ง

อายฟลีต จึงได้รวบรวมปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าแช่เย็น พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกและตู้สินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าทุกชิ้นจะได้รับการจัดการและขนส่งไปถึงปลายทางอย่างถูกต้องและปลอดภัยในทุกขั้นตอน

ความเสียหายของสินค้าแช่เย็นในระหว่างการขนส่ง

 • ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับตู้ทำความเย็น

ความเสียหายประเภทนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย และมักเกิดจากอุปกรณ์ทำความเย็นที่ไม่ได้มาตรฐาน การตั้งค่าอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม การหมุนเวียนของอากาศไม่ดี การจัดการที่ผิดพลาด ไฟฟ้าขัดข้อง การผุ การละลาย จึงส่งผลให้สินค้าเกิดการเน่าเสีย หรือผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีการเปลี่ยนสีในระหว่างการขนส่งได้

 • ความเสียหายทางกายภาพ

การจัดเก็บที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม รวมถึงการกระจายน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องภายในคอนเทนเนอร์ จะส่งผลให้สินค้าเกิดการตกหล่น กลิ้ง แตกหัก และกระแทกในระหว่างการขนส่ง

 • ความเสียหายจากความเปียกชื้น

เนื่องจากสินค้าอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น ความชื้น การควบแน่นระหว่างการขนส่งสินค้า หรือน้ำที่ไหลเข้าสู่ภาชนะ เพราะอาจมีรูเล็ก ๆ เกิดขึ้นได้เมื่อใช้ภาชนะที่ไม่เหมาะสมในการขนส่งกับผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น การใช้ภาชนะปกติแทนภาชนะที่มีการระบายอากาศ เป็นต้น

 • ความเสียหายจากการปนเปื้อน

เมื่อสินค้ามีการปนเปื้อน อาจเป็นสารพิษ หรือมลพิษที่จะทำให้สินค้านั้นไม่สามารถบริโภคได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การทำความสะอาดที่ไม่เพียงพอหลังจากการขนส่งสินค้าครั้งก่อน การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมก่อนการขนส่ง หรือการสัมผัสกับสารปนเปื้อนโดยตรง เป็นต้น

 • ความเสียหายจากสัตว์และแมลง

ความเสียหายจากแมลงหรือสัตว์สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อมีหนูอยู่ในสินค้า โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสินค้าเกษตร ซึ่งนำไปสู่การปนเปื้อน ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ และอาจทำให้การขนส่งล่าช้าอีกด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าเพื่อหาสาเหตุของความเสียหายนั่นเอง

 

Refrigerated Pick Up

วิธีการป้องกันความเสียหายของสินค้าแช่เย็น

 • ควรเลือกการขนส่งให้เหมาะกับประเภทของสินค้า เช่น สินค้าที่มีน้ำหนักมากต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกของหนักโดยเฉพาะ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ Composite Strap หรือแผ่น Slip Sheet และวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสมภายในคอนเทนเนอร์ เพื่อจำกัดการขยับของสินค้า
 • เมื่อการขนส่งสินค้าเสี่ยงต่อการเกิดความเปียกชื้น เช่น สภาพภูมิอากาศที่มีความชื้นสูง อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าก่อนจัดส่ง จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะปิดสนิท และใช้สารดูดความชื้นก็ช่วยได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าไม่ได้บรรจุร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ในการขนส่ง เช่น เสื้อผ้ากับสารเคมี เป็นต้น
 • สินค้าแช่แข็งควรคำนึงถึงการเคลื่อนตัวของของเหลว กลิ่น การเปลี่ยนสี และรสชาติ จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบความแม่นยำของอุณหภูมิในตู้ทำความเย็นให้มีความเย็นที่เหมาะสมและคงที่ ด้วยการติดตั้ง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)
 • ควรมีระบบที่สามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตำแหน่งและอุณหภูมิของตู้สินค้าในระหว่างการขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการติดตั้ง ระบบติดตาม (GPS) ควบคู่กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรถห้องเย็น
Refrigerated Truck on Road

ข้อดีของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ GPS

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ ระบบติดตาม (GPS) เพื่อเป็นการดูตําแหน่งของรถได้แบบเรียลไทม์ ควบคู่กับการตรวจวัดอุณหภูมิของรถห้องเย็นในระหว่างการขนส่งสินค้าได้ โดย อายฟลีต เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบติดตาม (GPS) และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีความเสถียรและความแม่นยำสูง ทั้งในเรื่องของการระบุพิกัดตำแหน่งรถ และการวัดอุณหภูมิในรถห้องเย็น โดยตัวเซนเซอร์มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวและร้อน สามารถเรียกดูรายงานอุณหภูมิ และกราฟแสดงอุณหภูมิภายในรถขนส่งได้ พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเกิดความผิดปกติ เช่น หยุดทำงาน อุณหภูมิสูงผิดปกติ หรืออุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนผิดสังเกต ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มามากกว่า 16 ปี พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

EyeFleet Temperature Sensor with EyeFleet GPS Tracking

สรุป

จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งสินค้า แต่ก็มีวิธีการป้องกันความเสียหายเหล่านั้นได้เช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งโดยใช้รถห้องเย็น สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนได้ เพราะการขนส่งที่ได้มาตรฐานและมีความรอบคอบนั้น จะทำให้การจัดส่งสินค้าถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ ระบบติดตาม (GPS) หรือสอบถามได้ที่ Line: @eyefleet | โทร. 02-052-4466

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.