รูดบัตรใบขับขี่ทุกครั้ง หลังสตาร์ท เพื่อความปลอดภัยและยืนยันตัวตน

รูดบัตรใบขับขี่ทุกครั้ง

เมื่อพูดถึง “ เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ” สำหรับคนขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ คงทราบกันดีว่าต้องทำการ รูดบัตรใบขับขี่ทุกครั้ง หลังสตาร์ท แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าการ “ รูดบัตรใบขับขี่ทุกครั้ง ” นั้นมีประโยชน์อย่างไร มีความสำคัญและจำเป็นมากแค่ไหน วันนี้ อายฟลีต จะพามาหาคำตอบกันครับ

เครื่องรูดบัตรใบขับขี่สำคัญแค่ไหน ทำไมต้องติด?

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบกจึงมีนโยบายให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป) รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ทุกคัน มีความจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบติดตามรถ (GPS) พร้อม เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ภายในปี 2562 หากผู้ประกอบการรายใดไม่ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะไม่ต่อทะเบียนรถคันดังกล่าว

ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีการติดตั้ง ระบบติดตามรถ GPS และ เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ แล้ว แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามข้อกำหนดก่อนการนำรถตรวจสภาพเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถคันนั้นในปี พ.ศ. 2560

หากมีการติดตั้งแล้ว แต่พบว่ายังมีการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีการตักเตือน และถ้าพบการกระทำความผิดซ้ำ จะมีการดำเนินการปรับทั้งเจ้าของรถและพนักงานขับรถ

  • กฎระเบียบข้อบังคับตามแบบกรมการขนส่งทางบก

1. ห้ามมิให้ทำการแก้ไข ดัดแปลง

หรือรื้อถอนการติดตั้งอุปกรณ์ GPS 

2. ห้ามมิให้ทำการต่อเติมสวิทซ์เปิด-ปิด เครื่อง GPS

มิฉะนั้นท่านอาจถูกกรมการขนส่งปรับ 50,000 บาท

3. GPS ต้องออนไลน์อยู่ในระบบตลอดเวลา

หลังจากการติดตั้งและตรวจสภาพแล้วเสร็จ เครื่อง GPS ต้องออนไลน์อยู่ในระบบตลอดเวลา
*ยกเว้นในกรณี ถอดแบตเตอรี่เพื่อทำการซ่อมแซมรถ ให้แจ้งกับทางบริษัทฯ ที่ติดตั้งอุปกรณ์

4. รูดบัตรทุกครั้ง หลังสตาร์ท

หากมีการสตาร์ทหรือใช้งานรถ ผู้ขับขี่จะต้องทำการรูดบัตรใบขับขี่ที่ถูกประเภททุกครั้งก่อนขับ

5. หยุดพักรถทุก 4 ชั่วโมง

หากขับรถติดต่อกันครบ 4 ชั่วโมง เสียงเตือนจะดังขึ้น เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทำการหยุดพัก 30 นาที

6. ขับรถไม่เกินความเร็วที่กำหนด

การขับขี่จะต้องอยู่ในความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522)

7. หากมีการแก้ไขดัดแปลงตัวรถ / หมายเลขทะเบียนรถ / ประเภทของรถ

ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งข้อมูลแก่ทางบริษัทฯ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ทำการอัพเดทข้อมูลเข้าสู่กรมการขนส่งทางบก

ประโยชน์ของเครื่องรูดบัตรใบขับขี่

  • ใช้สำหรับแสดงตัวตนของผู้ขับขี่รถคันนั้น ๆ 

การแสดงตัวตนของผู้ขับขี่นั้นจะช่วยให้ทราบว่าใครกำลังใช้รถคันนั้น ๆ อยู่ เนื่องจากผู้ขับขี่จะต้องรูดบัตรใบขับขี่กับเครื่องรูดบัตร หากว่าเครื่องรูดบัตรนี้มีข้อมูลของผู้ขับขี่รายนั้นอยู่แล้ว จะถือว่ารูดผ่าน และสามารถขับรถไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้เลย แต่ถ้ารูดบัตรแล้วเครื่องไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเป็นใคร ก็จะเกิดสัญญาณเตือนดังขึ้น จึงสามารถป้องกันการใช้รถโดยผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ 

  • ป้องกันการใช้งานรถผิดวัตถุประสงค์

นอกจากจะช่วยให้ทราบว่าใครคือผู้ใช้งานรถ ณ ขณะนั้นแล้ว ยังสามารถดูข้อมูลเส้นทางการขับรถคันดังกล่าวได้ด้วยระบบติดตาม GPS หากเป็นการขับออกไปนอกเส้นทาง การแอบนำรถไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน คุณก็จะทราบได้ทันทีว่าผู้ที่แอบนำรถออกไปใช้นอกภารกิจงานนั้นคือใคร พร้อมบันทึกเส้นทางการขับขี่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถระบุตัวคนขับรถได้ถูกคน

  • ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่

เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยปกป้องรถให้กับหน่วยงาน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว เนื่องจากเครื่องรูดบัตรจะส่งสัญญาณเตือนทุกครั้งเมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด จึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ของระบบรถขนส่งในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

Trucks equipped with Magnetic Card Reader

จะติดตั้งเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ได้อย่างไร?

การติดตั้งเครื่องรูดบัตรใบขับขี่นั้น ประกอบด้วย กล่อง GPS ติดตามรถ 1 กล่อง และ เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ 1 เครื่อง ซึ่งชุดอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ ต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ขับขี่สามารถนำรถเข้าไปติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้เลย และ อายฟลีต ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบติดตามรถและเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถติดตั้งได้กับรถทุกประเภท

ระยะเวลาในการติดตั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคัน โดยเจ้าของรถสามารถทำการตรวจสอบตำแหน่ง หรือการทำงานของรถตนเองได้โดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันที่ให้บริการจากทางบริษัทฯ ซึ่งมีการกำหนด User Password เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล และเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Call Center ของบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง

1) เริ่มจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้ไฟฟ้าจากรถเข้าเครื่อง เพื่อให้เครื่องรูดบัตรเริ่มทำงานก่อน

2) รอสักครู่ ให้เครื่องรูดบัตรมีสัญญาณไฟสีแดงขึ้น พร้อมทั้งมีเสียงเตือนก่อน จึงค่อยรูดบัตร

3) ทำการรูดบัตรใบขับขี่เข้ากับตัวเครื่องรูดบัตร หากในเครื่องมีข้อมูล สัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวชั่วขณะ แล้วจึงเปลี่ยนกลับเป็นสีแดง นั่นหมายความว่าคุณได้เช็คอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถขับรถคันนั้นไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้เลย แต่หากในเครื่องไม่มีข้อมูลของคุณอยู่ สัญญาณไฟจะเป็นสีแดงและมีเสียงเตือนดังขึ้น ให้รีบแก้ไขโดยแจ้งให้ฝ่ายที่ควบคุมการใช้รถนั้นทราบ เพื่อที่จะได้มีการบันทึกข้อมูลของคุณลงไปในเครื่อง แล้วคุณจะสามารถใช้งานรถคันนั้นต่อไปได้

4) เมื่อขับรถไปยังสถานที่ต่าง ๆ จนแล้วเสร็จจากภารกิจ ให้จอดรถ ปลดเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่าง (กรณีรถเกียร์ธรรมดา) หรือเข้าเกียร์ P (กรณีเกียร์ออโต้) แล้วนำใบขับขี่ออกมารูดกับเครื่องอีกครั้ง หากรูดอย่างถูกต้อง สัญญาณไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว นั่นหมายความว่าคุณได้เช็คเอ้าท์เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ารูดบัตรอย่างไม่ถูกต้อง สีของไฟจะเป็นสีแดงและมีสัญญาณเตือนขึ้นมา ให้คุณทำการรูดบัตรใหม่อีกครั้งจนสามารถเช็คเอ้าท์สำเร็จ หรือถ้าไม่สามารถเช็คเอ้าท์ได้จริง ๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

Driver's identification card

ข้อควรระวัง!!

  • เครื่องอ่านได้เฉพาะบัตรที่กำหนดไว้

บัตรที่นำมาใช้รูด ต้องเป็นบัตรใบขับขี่หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานนั้น ๆ ระบุว่าให้ใช้ได้เท่านั้น ห้ามนำบัตรอย่างอื่น เช่น บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา หรือบัตรที่เกี่ยวกับการเงินมาใช้รูดเป็นอันขาด เนื่องจากเครื่องจะไม่สามารถอ่านค่าได้ และอาจกลายเป็นการส่งสัญญาณว่ามีบุคคลแปลกปลอมแอบมาใช้รถ จนเครื่องทำการล็อกตัวเอง กลายเป็นเหตุยุ่งยากที่ต้องแก้ไขกันไปอีก

 

  • ไม่ควรรูดบัตรซ้ำ ๆ หลายรอบติดกัน

การรูดบัตรเข้ากับเครื่อง เมื่อรูดแล้วให้รอเวลาสักระยะ อย่างน้อย 30 วินาที ให้เครื่องประมวลผลข้อมูลสำเร็จก่อน อย่ารูดซ้ำ ๆ กันเกิน 2 ครั้ง เพราะเครื่องจะจดจำว่าคุณได้เช็คเอ้าท์ออกไปแล้ว ทีนี้ถ้าคุณรูดใหม่ เครื่องจะจับว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างใช้งาน แล้วอาจจะล็อกเครื่องไว้ ทำให้ไม่สามารถรูดบัตรได้อีก

 

  • ไม่ควรตั้งค่าเครื่องเอง

ไม่ควรตั้งค่าเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ด้วยตนเองทั้งที่ไม่มีความรู้ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานให้สามารถตั้งค่าได้ เนื่องจากจะทำให้เครื่องล็อก จนคุณต้องเสียเวลาปลดล็อกกันอีกนาน

 

  • หลีกเลี่ยงการให้คนอื่นนำบัตรของคุณไปใช้

ควรระมัดระวังอย่าปล่อยให้บุคคลอื่นนำบัตรใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวอื่นใดของคุณที่หน่วยงานออกให้ไปรูดกับเครื่องเองโดยพลการ เพราะเครื่องจะจดจำว่าผู้ที่มาใช้รถในครั้งนั้นคือตัวคุณ และถ้าหากปล่อยให้คน ๆ นั้นขับรถไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ ที่อาจจะผิดกฎของหน่วยงาน เครื่องก็จะจดจำว่าผู้ที่ขับไปนั้นเป็นคุณ หากเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมา คนที่จะต้องรับเคราะห์เป็นคนแรกก็คือคุณ ดังนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นนำบัตรของคุณไปใช้ หรือหากจำเป็นจริง ๆ ควรแจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลัง

สรุป

การติดตั้งเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยและยืนยันตัวตนของพนักงานขับรถ ป้องกันการใช้รถโดยผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  และปกป้องรถให้กับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี หากหน่วยงานใดที่จำเป็นต้องควบคุมระบบรถขนส่งของตัวเอง แนะนำว่าควรติดตั้งเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะมันจะช่วยให้คุณบริหารจัดการการใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Magnetic Card Reader with EyeFleet GPS

สำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้ง GPS กับ อายฟลีต พร้อมเครื่องรูดบัตรใบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ (Magnetic Card Reader) หรือ ติดต่อสอบถามที่ Line: @eyefleet | โทร. 02-052-4466

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.