ถ้วยรางวัล

ASEAN ICT AWARDS TELMIN 2014

ได้รับรางวัล BRONZE AWARDS จากผลงาน ซอฟต์แวร์ระบบโลจิสติกส์ (iShipment) ในหัวข้อ Research & Development

THAILAND ICT AWARDS 2013

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากผลงาน ซอฟต์แวร์ระบบกักเก็บข้อมูลองค์กร เพื่อการต่อยอดธุกิจ (GPS Data Center) ในหัวข้อ Retail and Supply Chain Management

SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2013

ได้รับรางวัล GOLD PRIZE จากผลงาน แอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในหัวข้อ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013

THAILAND ICT AWARDS 2013

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงาน แอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถแท็กซี่ (Taxii) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community

THAILAND ICT AWARDS 2011

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากผลงาน ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบเวลาการเดินทางของรถประจำทาง (Intelligent Bus System : E-Bus) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community

THAILAND ICT AWARDS 2010

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านระบบจีพีเอสติดตามตำแหน่งรถยนต์ส่วนตัว ป้องกันรถหาย (GPSafe) ในหัวข้อ Security Application

THAILAND ICT AWARDS 2009

ได้รับรางวัล RUNNER UP จากผลงาน แอปพลิเคชันแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของรถยนต์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Alarm Online) ในหัวข้อ Security Application

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ