รถบรรทุกและรถโดยสารที่มีควันดำ ขนส่งฯ ตรวจจับ ปรับจริง

รถบรรทุกและรถโดยสารที่มีควันดำ

หลายคนคงเคยเจอกับ รถบรรทุกและรถโดยสารที่มีควันดำ พวยพุ่งออกมาจากท่อไอเสีย เมื่อต้องขับรถตามหลัง โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ ทั้งแสบตา ทั้งเหม็น แต่คงไม่มีใครอยากให้รถของตัวเองเกิดควันดำ เพราะมันเป็นเหมือนสัญญาณอันตรายของรถ และทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กมากมาย แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว เราจะทำยังไงได้บ้าง? วันนี้ อายฟลีต จะมาบอกวิธีป้องกันรถควันดำเบื้องต้น พร้อมสาเหตุที่ทำให้ควันดำ รวมถึงมาตรการ คุมเข้ม!! รถบรรทุกและรถโดยสารที่มีควันดำ หากตรวจเจอ ปรับสูงสุด 5,000 บาททันที

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มต่อเนื่อง!!

รถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หากพบค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด ปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถจนกว่าจะแก้ไขและนำเข้าตรวจสภาพ เดินหน้าสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

Black smoke truck and bus

กรมขนส่งฯ คุมเข้ม!! รถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการ ลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน 

กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร ณ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ตามมาตรฐานการตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้ และออกตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 จุด บนถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ และกองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจสอบควันดำรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ณ เขตการเดินรถ และบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด เปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถทันที จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพกับสำนักงานขนส่ง จึงจะนำรถกลับไปใช้งานได้ 

สำหรับผลดำเนินการตรวจสอบควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน (21 มกราคม 2564) ตรวจรถแล้วจำนวนทั้งสิ้น 689,333 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินกำหนดและพ่นห้ามใช้ จำนวน 8,762 คัน  สำหรับรถที่ค่าควันดำไม่เกินกำหนด แต่อยู่ในระดับสูง จะออกหนังสือแนะนำให้หมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ขยายการให้บริการตรวจสภาพรถ พร้อมรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ณ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง (พุทธมณฑล ร่มเกล้า และคลองหลวง) เพื่อลดจำนวนรถบรรทุกและรถโดยสารเข้าเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดจากภาคขนส่งมีความยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยควบคุมการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ผ่านกล้อง CCTV เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด และมีแผนที่จะยกระดับเครื่องมือตรวจวัดควันดำของสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, Line@: @1584DLT หรือ Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 

รวมทั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเอง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีควันดำ รวมถึงสนับสนุนให้หันมาใช้รถยนต์พลังงานสะอาดและไม่ก่อมลพิษเพิ่มมากขึ้น เช่น รถยนต์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ NGV ซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ลดอัตราภาษีรถประจำปี ต่ำกว่า รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อร่วมสนับสนุนลดมลพิษทางอากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

รถควันดำเกิดจากสาเหตุอะไร?

หากคุณใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นประจำทุกวัน แน่นอนว่า “การดูแลเอาใจใส่รถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ” และจากสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ที่เกิดขึ้น ก็มีสาเหตุมาจากควันรถยนต์ด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ฝุ่นพิษ ซึ่งเว็บไซต์ Kasetsart University ได้รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป กองอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยระบุสาเหตุของรถควันดำว่า

 • ควันดำเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์มีคุณภาพต่ำ

 • ไส้กรองอากาศอุดตัน ทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอ จนเกิดควันดำ

 • ปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสม

 • เครื่องหลวมเนื่องจากลูกสูบหรือกระบอกสูบชำรุด

 • หัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอย

 • มีพฤติกรรมบรรทุกของด้วยน้ำหนักเกินพิกัด ทำให้รถยนต์ควันดำ

อย่างไรก็ตาม สาเหตุควันดำของรถยนต์อาจจะเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นรวมกัน ดังนั้น การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง

Black Smoke Car

วิธีป้องกันรถควันดำเบื้องต้น

เมื่อรับรู้และเข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้รถควันดำแล้ว เพื่อรับมือไม่ให้เกิดสถานการณ์รถควันดำ เรามาดูวิธีป้องกันรถยนต์ควันดำเบื้องต้น เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศแบบคนละไม้คนละมือกันครับ

1. หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะกำหนด

คุณจะต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะที่กำหนดไว้ กล่าวคือรถยนต์ที่ใช้งานบ่อยจะต้องเปลี่ยนทุก ๆ 5,000 ก.ม. หรือทุก 3 เดือน ส่วนรถที่ใช้งานทั่วไปจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อวิ่งถึงระยะ 8,000 – 10,000 ก.ม. หรือทุก 6 เดือน เพื่อให้รถอยู่กับเราไปนาน ๆ ใช้งานได้อย่างไม่สะดุด

2. ตรวจดูไส้กรองอากาศ

เพราะไส้กรองอากาศรถยนต์ทำหน้าที่ดักจับฝุ่น เศษต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่น้ำมันเครื่องรถยนต์ของเรา โดยสามารถตรวจเช็กไส้กรองอากาศของรถยนต์เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

 • เริ่มจากเปิดฝากระโปรงรถยนต์ เปิดหม้อกรองอากาศขึ้น ถอดกิ๊บอย่างเบามือ เพื่อเช็กไส้กรองอากาศ

 • สังเกตจากฝุ่นอุดตันที่ไส้กรอง ควรถอดออกมาเคาะเบา ๆ หรือเป่าทำความสะอาดทุก ๆ  10,000 ก.ม. หรือถ้าไม่เซียน ไม่ถนัดจริง ๆ อย่าฝืนครับ แนะนำเข้าศูนย์ซ่อมกับผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

 • หากพบว่าไส้กรองอากาศสกปรกมาก ๆ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ โดยปกติจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกร่วงหล่นในน้ำมันเครื่องนั้นเอง

การเช็กไส้กรองอากาศรถยนต์นั้น นอกจากจะมีข้อดีคือช่วยลดควันดำได้แล้ว ยังช่วยให้คุณประหยัดน้ำมัน ช่วยให้เครื่องยนต์ไหลลื่น ขับง่าย ไม่สะดุด สามารถเร่งเครื่องได้ง่าย และสตาร์ทติดง่ายด้วยครับ

3. หลีกเลี่ยงการบรรทุกของหนัก และควรขับรถอย่างนิ่มนวล

ควรเลี่ยงการแบกของหนักเกินกว่าที่รถจะรับไหว เพราะการบรรทุกของที่หนักเกินพิกัดจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินจำเป็น และไม่ควรขับรถแบบกระชาก หรือเหยียบแรงเกินไป เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถควันดำได้เช่นกัน

4. หากรถยนต์ควันดำแล้ว แนะนำว่าควรซ่อม

หากรถเกิดควันดำโขมง และควันขาวตลอดเวลา อย่าชะล่าใจนะครับ ควรนำรถตรวจเช็กสภาพด่วน ๆ เพื่อตรวจสอบกำลังอัดของเครื่องยนต์ว่าเป็นอย่างไร หากต่ำกว่าปกติจะต้องซ่อม เปลี่ยนแหวนลูกสูบหรือคว้านกระบอกสูบใหม่ หรือจะปรับแรงดันที่หัวฉีดให้ตรงตามกำหนด ไม่ช้าเกินไม่เร็วไป หากช่างตรวจเช็กพบจุดสึกหรอดังกล่าวก็จะแจ้งให้เราเปลี่ยนชุดหัวฉีดใหม่ครับ หรือถ้ารถยนต์ของคุณมีอาการคือลูกปั๊มสึกหรอมาก ช่างก็จะเปลี่ยนลูกปั๊มแต่ละชุดใหม่เช่นกัน

อย่างไรก็ดี กรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ตรวจสอบและเช็กเครื่องยนต์ เพื่อลดควันดำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจเช็กรถยนต์ตามรายการดังนี้

 1. ทำความสะอาดไส้เครื่องกรองอากาศ : ทุกสัปดาห์

 2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง : ทุก 3 เดือน

 3. ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมัน : ทุก 3 เดือน

 4. เปลี่ยนไส้กรองอากาศ : ทุก 6 เดือน

 5. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน : ทุก 6 เดือน

 6. ตรวจสอบหัวฉีดน้ำมัน : ทุก 6 เดือน

 7. ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำมัน : ปีละครั้ง

เพียงเท่านี้เครื่องยนต์ของคุณก็ปราศจากควันดำแล้วล่ะครับ เอาเป็นว่าหากเช็กสภาพรถเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมเช็ก พ.ร.บ. รถยนต์ และประกันรถยนต์ด้วยนะครับ อย่าปล่อยให้ขาดหรือหมดอายุ เพื่อจะได้มีความคุ้มครองและความปลอดภัยตลอดทุกเส้นทาง

ตัวช่วยเตือนเช็กสภาพรถ

สำหรับผู้ประกอบการรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถโดยสาร ซึ่งในแต่ละบริษัทมักจะมีจำนวนรถหลายคัน อาจทำให้ดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึง แต่หากมี ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ก็จะช่วยให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง ยานพาหนะของคุณก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง เนื่องจากมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการเข้าบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งาน ทำให้ไม่เสียบ่อย จึงช่วยประหยัดค่าซ่อมแซมยานพาหนะให้กับคุณได้ 

โดยระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (EyeFleet Maintenance) สามารถสร้างรายการบำรุงรักษา ขอซ่อม และเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะลงในระบบ เช่น ทะเบียน พ.ร.บ. และประกันภัยต่าง ๆ ซึ่งระบบจะทำการแจ้งเตือนทันทีเมื่อถึงกำหนดการเข้าบำรุงรักษา หรือต่อทะเบียน ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทุกประเภท อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ของ อายฟลีต

EyeFleet Reduce Vehicle Maintenance Costs

สรุป

หากรถของคุณกำลังมีอาการควันดำ ลองนำวิธีที่เราแนะนำไปปรับใช้กันดูนะครับ ถ้าไม่เชี่ยวชาญเรื่องรถให้ส่งเข้าอู่หรือศูนย์เพื่อให้ช่างช่วยดูเลยครับ อย่าปล่อยเอาไว้จนเกิดปัญหา เพราะ “รถควันดำ” ถือเป็นสัญญาณอันตรายของรถที่อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุและการสูญเสียต่าง ๆ จึงควรหมั่นตรวจเช็กสภาพรถ หรือนำรถเข้าศูนย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน สนใจติดตั้ง ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (EyeFleet Maintenance) ติดต่อสอบถามได้ที่ Line: @eyefleet หรือ โทร. 02-052-4466

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก: กรมการขนส่งทางบก และ www.bolttech.co.th

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.