เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก

(Ultrasonic Fuel Level Sensor)

ใช้น้ำมันในการขนส่งมากผิดปกติ
อายฟลีต ช่วยตรวจสอบได้

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะควบคุมงบประมาณต่าง ๆ ให้คงที่ แต่หากสามารถทำได้ ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก และหนึ่งในปัญหาหลักของการขนส่ง คงหนีไม่พ้น “ปัญหาการใช้น้ำมันในการเดินทางมากผิดปกติของพนักงานขับรถ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้”  หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป คงไม่ดีแน่! ดังนั้น ถ้าเราทราบระดับน้ำมันในถังได้ตลอดเวลา ก็จะรู้สาเหตุที่ทำให้ใช้น้ำมันสิ้นเปลืองได้ ซึ่งในปัจจุบัน เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Fuel Level Sensor) จาก อายฟลีต เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดและแสดงระดับน้ำมันได้ อีกทั้งยังตรวจสอบการใช้น้ำมันที่ผิดปกติได้ด้วยว่าเกิดขึ้นในสถานที่และช่วงเวลาใด ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบปริมาณน้ำมันในถังได้อย่างแม่นยำและตลอดเวลา ในราคาที่ผู้ประกอบการทุกคนเอื้อมถึง  

ทำได้มากกว่า เซนเซอร์ทั่วไป

เปรียบเทียบ เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันทั่วไป กับ EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

General Oil Sensor have to drill the oil tank

เซนเซอร์วัดน้ำมันทั่วไป
(Fuel Level Sensor)

ต้องเจาะถังน้ำมัน

ติดตั้งยาก

วัดได้ไม่เต็มถัง

ความแม่นยำต่ำ

Ultrasonic Fuel Level Sensor

เซนเซอร์วัดน้ำมันแบบอัลตราโซนิก
(EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor)

ไม่ต้องเจาะถังน้ำมัน

ติดตั้งง่าย

วัดได้เต็มถัง

ความแม่นยำสูง

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้คู่กับ EyeFleet GPS Tracking

EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor With EyeFleet GPS Tracking

เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก (EyeFleet Ultrasonic Sensor) ต้องใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ติดตามรถ GPS EyeFleet เพื่อดูตำแหน่งของรถ ควบคู่กับดูปริมาณการใช้น้ำมันในถังได้ตลอดเวลา โดยสามารถดูตำแหน่งที่เติมน้ำมัน หรือตำแหน่งที่ใช้น้ำมันผิดปกติได้ว่าเป็นสถานที่เปลี่ยว หรือเป็นสถานที่สำหรับทำการถ่ายน้ำมันออกหรือไม่ จึงช่วยป้องการการทุจริต หรือขโมยน้ำมันได้

กราฟน้ำมัน

ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูล การใช้นํ้ามันแบบปกติ

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระดับการใช้นํ้ามันค่อย ๆ ลดลงตามเวลาและระยะทาง ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

EyeFleet Normal Oil Graph Example
EyeFleet Normal Oil Graph Example
EyeFleet Example of graph showing fuel filling data

ตัวอย่างกราฟ
แสดงข้อมูลการเติมนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระดับการใช้นํ้ามันค่อย ๆ ลดลงตามเวลาและระยะทาง และกราฟได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเติมน้ำมัน และสามารถดูสถานที่ที่เติมน้ำมันได้

EyeFleet Oil Refuel Graph Example

ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูลการเติมนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระดับการใช้นํ้ามันค่อย ๆ ลดลงตามเวลาและระยะทาง และกราฟได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเติมน้ำมัน และสามารถดูสถานที่ที่เติมน้ำมันได้

EyeFleet Example of graph showing fuel filling data
EyeFleet Oil Refuel Graph Example

ตัวอย่างกราฟ
แสดงข้อมูลการเติมนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระดับการใช้นํ้ามันค่อย ๆ ลดลงตามเวลาและระยะทาง และกราฟได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเติมน้ำมัน และสามารถดูสถานที่ที่เติมน้ำมันได้

EyeFleet Example of graph showing fuel filling data
EyeFleet Oil Refuel Graph Example

ตัวอย่างกราฟ
แสดงข้อมูลที่ผิดปกติ
มีการขโมยนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่ามีระดับการใช้นํ้ามันลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สัมพันธ์กับเวลาและระยะทาง สันนิฐานได้ว่า คนขับอาจมีการขโมยนํ้ามัน และสามารถดูสถานที่ที่น้ำมันหายได้

EyeFleet Example of graph showing unusual data regarding oil theft
EyeFleet Oil Was Stolen Graph Example

ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูลที่ผิดปกติ
มีการขโมยนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่ามีระดับการใช้นํ้ามันลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สัมพันธ์กับเวลาและระยะทาง สันนิฐานได้ว่า คนขับอาจมีการขโมยนํ้ามัน และสามารถดูสถานที่ที่น้ำมันหายได้

EyeFleet Example of graph showing unusual data regarding oil theft
EyeFleet Oil Was Stolen Graph Example

ตัวอย่างกราฟ
แสดงข้อมูลที่ผิดปกติ
มีการขโมยนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่ามีระดับการใช้นํ้ามันลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สัมพันธ์กับเวลาและระยะทาง สันนิฐานได้ว่า คนขับอาจมีการขโมยนํ้ามัน และสามารถดูสถานที่ที่น้ำมันหายได้

EyeFleet Example of graph showing unusual data regarding oil theft
EyeFleet Oil Was Stolen Graph Example

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก

EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor Front View
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor Link Home Pump
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor Support Home Pump

เชื่อมต่อกับ Home Pump

หากธุรกิจของคุณ มีการใช้งานสถานีบริการเชื้อเพลิงแบบส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของปั๊มได้ เพื่อดูอัตราการเติมนํ้ามัน ปริมาณนํ้ามันที่เหลือ และคํานวนค่าเฉลี่ยการใช้นํ้ามันได้

Ultrasonic Fuel Level Sensor Support Fleet Card
Ultrasonic Fuel Level Sensor Link Fleet Card
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

เชื่อมต่อกับ Fleet Card

หากธุรกิจของคุณ มีการใช้ฟลีตการ์ด (บัตรเครดิตสําหรับการรูดใช้จ่ายนํ้ามัน) สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อดูปั๊มที่คนขับใช้เติมประจํา ดูปริมาณที่เติมกับกราฟนํ้ามันที่แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่

ขั้นตอนการติดตั้ง

เตรียมยานพาหนะก่อนการติดตั้ง

Position to install the Ultrasonic Fuel Level Sensor

ตําแหน่งการติดตั้ง

  •  ควรรักษาระยะห่างจากท่อเติมนํ้ามัน ท่อส่งนํ้ามัน และลูกลอย 

  • ควรติดตั้งบนพื้นเรียบตรงกลางก้นถังนํ้ามัน บริเวณพื้นที่สีเหลือง

หากถังเชื้อเพลิง
เป็นถังทรงกระบอก

ควรเลือกบริเวณที่เป็นก้นถังมากที่สุด

The fuel tank is a cylindrical tank

Ultrasonic Fuel Level Sensor for Truck
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน
แบบอัลตราโซนิก

(Ultrasonic Fuel Level Sensor)

เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก ใช้สําหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันด้วยคลื่นอัลตราโซนิก โดยใช้การรสะท้อนของคลื่นภายในถัง เพื่อวัดระดับนํ้ามันคงเหลือ มีความแม่นยําสูง ติดตั้งง่าย ไม่ต้องทําการเจาะถังนํ้ามัน อุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้กับถังนํ้ามันทุกชนิด

สอบถาม/สั่งซื้อ

Ultrasonic Fuel Level Sensor for Truck
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน
แบบอัลตราโซนิก

(Ultrasonic Fuel Level Sensor)

เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก ใช้สําหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันด้วยคลื่นอัลตราโซนิก โดยใช้การรสะท้อนของคลื่นภายในถัง เพื่อวัดระดับนํ้ามันคงเหลือ มีความแม่นยําสูง ติดตั้งง่าย ไม่ต้องทําการเจาะถังนํ้ามัน อุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้กับถังนํ้ามันทุกชนิด

สอบถาม/สั่งซื้อ

Ultrasonic Fuel Level Sensor for Truck

เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก

(Ultrasonic Fuel Level Sensor)

เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก ใช้สําหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันด้วยคลื่นอัลตราโซนิก โดยใช้การรสะท้อนของคลื่นภายในถัง เพื่อวัดระดับนํ้ามันคงเหลือ มีความแม่นยําสูง ติดตั้งง่าย ไม่ต้องทําการเจาะถังนํ้ามัน อุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้กับถังนํ้ามันทุกชนิด

สอบถาม/สั่งซื้อ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

กล้อง CCTV ติดรถ
เครื่องรูดบัตรใบขับขี่
เครื่องอ่านบัตรพนักงาน
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ DMS
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซนเซอร์ตรวจจับการหมุนถังผสมปูนซีเมนต์
เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก
เซนเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดถังน้ำมัน
เซนเซอร์วัดระดับลมยางรถ
จอแสดงผลความเร็วรถ
จอแสดงความเร็วรถ
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi

สินค้าแนะนำ

จีพีเอส ติดตามรถทุกประเภท

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนและรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถทุกประเภท

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนและรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถทุกประเภท

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนและรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอสติดตาม แบบพกพา

ติดตามได้ทั้งรถ สิ่งของ และบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอสติดตาม แบบพกพา

ติดตามได้ทั้งรถ สิ่งของ และบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอสติดตาม แบบพกพา

ติดตามได้ทั้งรถ สิ่งของ และบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะ (เรือที่ไม่มีเครื่องยนต์) ได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่าง ๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะ (เรือที่ไม่มีเครื่องยนต์) ได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่าง ๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะ (เรือที่ไม่มีเครื่องยนต์) ได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่าง ๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ ติดตามกลับมาได้ทันทีเมื่อถูกโจรกรรม อุปกรณ์กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ ติดตามกลับมาได้ทันทีเมื่อถูกโจรกรรม อุปกรณ์กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ ติดตามกลับมาได้ทันทีเมื่อถูกโจรกรรม อุปกรณ์กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

อายฟลีต สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการของคุณ โปรดแจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ เราพร้อมให้คำปรึกษา และเลือกสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยสามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ ผ่านช่องทางหลากหลาย ดังนี้

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ