เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก

(Ultrasonic Fuel Level Sensor)

ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งมากผิดปกติ
อายฟลีต ช่วยตรวจสอบได้

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถควบคุมงบประมาณต่าง ๆ ให้คงที่ แต่หากสามารถทำได้ ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก และหนึ่งในปัญหาหลักของการขนส่ง คงหนีไม่พ้น “ปัญหาการใช้น้ำมันในการขนส่งมากผิดปกติของพนักงานขับรถ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้”  หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป คงไม่ดีแน่ ดังนั้น ถ้าเราทราบระดับน้ำมันในถังน้ำมันได้ตลอดเวลา ก็จะสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมันที่ผิดปกติได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบัน การใช้เครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่าง เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Fuel Level Sensor) จาก อายฟลีต เป็นเครื่องวัดและแสดงระดับของน้ำมัน ที่สามารถใช้งานได้กับถังนํ้ามันทุกชนิด ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบปริมาณน้ำมันในถังได้อย่างแม่นยำและตลอดเวลา ในราคาที่ผู้ประกอบการทุกคนเอื้อมถึง

ทำได้มากกว่า เซนเซอร์ทั่วไป

เปรียบเทียบ เซนเซอร์วัดเชื้อเพลิงทั่วไป กับ EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

General Oil Sensor have to drill the oil tank

เซนเซอร์วัดน้ำมันทั่วไป

ต้องเจาะถังน้ำมัน

ติดตั้งยาก

วัดได้ไม่เต็มถัง

ความแม่นยำต่ำ

Ultrasonic Fuel Level Sensor

เซนเซอร์วัดน้ำมัน
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

ไม่ต้องเจาะถังน้ำมัน

ติดตั้งง่าย

วัดได้เต็มถัง

ความแม่นยำ 98-99%

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้คู่กับ EyeFleet GPS Tracking

EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor With EyeFleet GPS Tracking

อุปกรณ์ EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor สามารถใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ EyeFleet GPS Tracking ได้ เพื่อเป็นการดูตําแหน่งของรถ ควบคู่กับการดูปริมาณการใช้นํ้ามัน โดยสามารถดูตําแหน่งการใช้นํ้ามันที่ผิดปกติบนแผนที่ได้ เช่น กราฟเชื้อเพลิง มีการใช้เชื้อเพลิงลดลงแบบผิดปกติ ก็สามารถทําการตรวจสอบตําแหน่งที่มีการใช้เชื้อเพลิงได้ว่าเป็นที่เปลี่ยว หรือเป็นที่สําหรับทําการถ่ายนํ้ามันออกหรือไม่

ตัวอย่างกราฟน้ำมัน

EyeFleet Oil Graph Example
EyeFleet Oil Graph Example

ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูล การใช้นํ้ามันแบบปกติ

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระดับการใช้นํ้ามันค่อย ๆ ลดลงตามเวลาและระยะทาง ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

EyeFleet Normal Oil Graph Example
EyeFleet Normal Oil Graph Example
EyeFleet Oil Refuel Example

ตัวอย่างกราฟ
แสดงข้อมูลการเติมนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระดับการใช้นํ้ามันค่อย ๆ ลดลงตามเวลาและระยะทาง และกราฟได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเติมน้ำมัน และสามารถดูสถานที่ที่เติมน้ำมันได้

EyeFleet Oil Refuel Graph Example

ตัวอย่างกราฟ
แสดงข้อมูลที่ผิดปกติ
มีการขโมยนํ้ามัน

จากกราฟ จะเห็นได้ว่ามีระดับการใช้นํ้ามันลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สัมพันธ์กับเวลาและระยะทาง สันนิฐานได้ว่า คนขับอาจมีการขโมยนํ้ามัน และสามารถดูสถานที่ที่น้ำมันหายได้

EyeFleet Oil Was Stolen Example
EyeFleet Oil Was Stolen Graph Example

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก

EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor Front View
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor Link Home Pump
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor Support Home Pump

เชื่อมต่อกับ Home Pump

หากธุรกิจของคุณ มีการใช้งานสถานีบริการเชื้อเพลิงแบบส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของปั๊มได้ เพื่อดูอัตราการเติมนํ้ามัน ปริมาณนํ้ามันที่เหลือ และคํานวนค่าเฉลี่ยการใช้นํ้ามันได้

Ultrasonic Fuel Level Sensor Support Fleet Card
Ultrasonic Fuel Level Sensor Link Fleet Card
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

เชื่อมต่อกับ Fleet Card

หากธุรกิจของคุณ มีการใช้ฟลีตการ์ด (บัตรเครดิตสําหรับการรูดใช้จ่ายนํ้ามัน) สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อดูปั๊มที่คนขับใช้เติมประจํา ดูปริมาณที่เติมกับกราฟนํ้ามันที่แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่

ขั้นตอนการติดตั้ง

เตรียมยานพาหนะก่อนการติดตั้ง

Position to install the Ultrasonic Fuel Level Sensor

ตําแหน่งการติดตั้ง

  •  ควรรักษาระยะห่างจากท่อเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ท่อส่งนํ้ามันเชื้อเพลิง และลูกลอย 

  • ควรติดตั้งบนพื้นเรียบตรงกลางก้นถังนํ้ามันเชื้อเพลิง บริเวณพื้นที่สีเหลือง

หากถังเชื้อเพลิง เป็นถังทรงกระบอก

ควรเลือกบริเวณที่เป็นก้นถังมากที่สุด

The fuel tank is a cylindrical tank

Ultrasonic Fuel Level Sensor for Truck
EyeFleet Ultrasonic Fuel Level Sensor

เซนเซอร์วัดระดับเชื้อเพลิงแบบอัลตราโซนิก

(Ultrasonic Fuel Level Sensor)

เซนเซอร์วัดระดับเชื้อเพลิงแบบอัลตราโซนิก ใช้สําหรับการตรวจสอบระดับเชื้อเพลิงด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก โดยใช้การรสะท้อนของคลื่นภายในถังนํ้ามัน เพื่อวัดระดับนํ้ามันคงเหลือภายในถัง มีความแม่นยํา 98-99% ติดตั้งง่าย ไม่ต้องทําการเจาะถังนํ้ามัน อุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้กับถังนํ้ามันทุกชนิด

สอบถาม/สั่งซื้อ

เซนเซอร์วัดระดับเชื้อเพลิงแบบอัลตราโซนิก

(Ultrasonic Fuel Level Sensor)

เซนเซอร์วัดระดับเชื้อเพลิงแบบอัลตราโซนิก ใช้สําหรับการตรวจสอบระดับเชื้อเพลิงด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก โดยใช้การรสะท้อนของคลื่นภายในถังนํ้ามัน เพื่อวัดระดับนํ้ามันคงเหลือภายในถัง มีความแม่นยํา 98-99% ติดตั้งง่าย ไม่ต้องทําการเจาะถังนํ้ามัน อุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้กับถังนํ้ามันทุกชนิด

สอบถาม/สั่งซื้อ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

กล้อง CCTV ติดรถ
เครื่องรูดบัตรใบขับขี่
เครื่องอ่านบัตรพนักงาน
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบขับขี่ปลอดภัย ADAS
ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซนเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดประตูสินค้า
เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก
เซนเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดถังน้ำมัน
เซนเซอร์วัดระดับลมยางรถ
จอแสดงผลความเร็วรถ
จอแสดงความเร็วรถ
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ WiFi

สินค้าแนะนำ

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถยนต์

จีพีเอส ติดตามรถยนต์

ติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภท ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน และรายงานสรุป เพื่อนำไปวางแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชันขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามคน

ติดตามฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บเงิน พนักงานส่งของ หรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก และคนชรา มีฟังก์ชั่นขอความช่วยเหลือ SOS สามารถประยุกต์ใช้กับจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่าง ๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์
จีพีเอสติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

จีพีเอส ติดตามเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์

ติดตามเรือโป๊ะได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้พลังงานจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อบอกพิกัดปัจจุบัน และสถานะต่างๆ ของเรือ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จีพีเอส ติดตามรถมอเตอร์ไซค์

บอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ สั่งตัดสตาร์ท ป้องกันรถหาย กันน้ำ กันฝุ่น เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และรถมอเตอร์ไซค์ขนส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

อายฟลีต สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการของคุณ โปรดแจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ เราพร้อมให้คำปรึกษา และเลือกสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยสามารถติดต่อพนักงานขายของเราได้ ผ่านช่องทางหลากหลาย ดังนี้

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ และ VMS ติดตามเรือ ที่ดีที่สุดในไทย

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ GPS ติดตามรถ
และ VMS ติดตามเรือ
ที่ดีที่สุดในไทย

โปรโมชั่นพิเศษ