บริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

บริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะอย่างไร

การซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะในองค์กร เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มสมรรถนะของยานพาหนะให้คงสภาพการทํางานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต แล้วจะ บริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด วันนี้ อายฟลีต มีคำตอบมาฝากทุกคนครับ

ความสำคัญของระบบซ่อมบำรุงยานพาหนะ

“งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ ซึ่งต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้า รถโดยสาร และกลุ่มรถของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีจำนวนยานพาหนะค่อนข้างมาก หากไม่มีระบบซ่อมบำรุงยานพาหนะ อาจทำให้ดูแลยานพาหนะได้ไม่ทั่วถึง ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ หรืออาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามมาได้ 

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่ง มีรถขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่รถบางคันขาดการบำรุงรักษา พอรู้ตัวอีกทีรถก็เสีย ถึงขั้นต้องเปลี่ยนอะไหล่กันยกใหญ่ ซึ่งหากบำรุงรักษาตั้งแต่แรก ๆ อาจจะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุงเยอะขนาดนี้ หรือหากเกิดอุบัติเหตุจากยางรถระเบิด ซึ่งถ้าระเบิดในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูงมาก ๆ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน จากที่ต้องเก็บข้อมูลการบำรุงรักษารถ ด้วยรูปแบบของเอกสาร ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นหานาน และอาจเกิดการตกหล่นได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด อายฟลีต จึงได้แนวคิดในการพัฒนา ระบบที่จะช่วยบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล การค้นหา และวางแผนงานซ่อมบำรุงล่วงหน้า จึงทำให้สามารถควบคุมดูแลรถได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

ข้อดีของระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ

  • วางแผนงานซ่อมบำรุงล่วงหน้า

เนื่องจากเป็นเหมือนระบบศูยน์กลางของข้อมูลที่เกี่ยวกับยานพาหนะขององค์กร จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างแผนงานซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้ อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล พร้อมติดตามงานซ่อมบำรุงได้อย่างง่ายดาย

  • ลดภาระงานเอกสาร 

เนื่องจากทำงานผ่านระบบ โดยสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ทันที ซึ่งข้อมูลจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้พนักงานสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ง่ายต่อการค้นหาและการใช้งาน

  • ลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการเข้าบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานยานพาหนะ  ไม่ให้เสียบ่อย และช่วยประหยัดค่าซ่อมแซมยานพาหนะให้กับองค์กรได้

  • ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

หากนำยานพาหนะเข้าซ่อมบำรุงตามกำหนดการ ยานพาหนะก็จะคงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา จึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

  • นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอด

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บในระบบ สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อพัฒนาแผนการบำรุงรักษายานพาหนะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

EyeFleet Reduce Vehicle Maintenance Costs

ผู้ช่วยงานซ่อมบำรุงที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (EyeFleet Maintenance) คือ ระบบ Software ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บฐานข้อมูลงานซ่อมบำรุงยานพาหนะทั้งหมดในองค์กร เพื่อควบคุมต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของยานพาหนะให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยสามารถสร้างรายการบำรุงรักษา ขอซ่อม และเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะลงในระบบ เช่น ทะเบียน พ.ร.บ. และประกันภัยต่าง ๆ ซึ่งระบบจะทำการแจ้งเตือนทันทีเมื่อถึงกำหนดการเข้าบำรุงรักษา หรือต่อทะเบียน เพื่อให้ยานพาหนะคงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา จึงช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และช่วยวิเคราะห์แผนบำรุงรักษายานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบรองรับการทำงานที่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มขยายไปตามการขยายตัวของธุรกิจได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทุกประเภท อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสมบัติเด่น

  สร้างแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้า

  แจ้งเตือนการซ่อมบำรุง ต่อทะเบียน พ.ร.บ. ประกัน

  ตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลังได้

  มีรายงานสรุปค่าใช้จ่าย

  ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

 

สร้างแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้า

 

แจ้งเตือนการซ่อมบำรุง ต่อทะเบียน พ.ร.บ. ประกัน

 

ตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลังได้

 

มีรายงานสรุปค่าใช้จ่าย

 

ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

EyeFleet Facilitate Maintenance Plan

เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย GPS ติดตามรถ จาก อายฟลีต

  • เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารยานพาหนะ 

หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถติดต่อพนักงานขับรถได้  คุณก็สามารถเช็คตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์ ด้วย ระบบ GPS อายฟลีต ที่จะทำให้คุณสามารถติดตามรถ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

  • ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ 

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะได้ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุงรักษา ยกตัวอย่างเช่น ลมยางรถนับว่ามีผลโดยตรงต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน หากว่าแรงดันลมยางต่ำกว่าปกติ ก็จะยิ่งเพิ่มแรงเสียดทานเมื่อสัมผัสกับพื้นถนน ทำให้กินน้ำมันมากขึ้น อีกทั้งยังเสี่ยงยางระเบิดเมื่อบรรทุกของหนักหรือขับรถเร็วอีกด้วย ดังนั้น การติดตั้ง GPS ติดตามรถ จะช่วยให้ทราบว่าพนักงานขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดหรือไม่ และหากติดตั้ง เซนเซอร์วัดระดับน้ำมันแบบอัลตราโซนิก ด้วยแล้ว ก็จะช่วยตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันรถได้

  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับยานพาหนะ

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับยานพาหนะและชื่อเสียงของบริษัท เพราะระบบ GPS สามารถควบคุมความเร็วในการขับรถ ไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนด จึงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมได้

GPS for Truck

สรุป

จะเห็นได้ว่า การติดตั้ง ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลยานพาหนะทุกคันในองค์กรได้อย่างง่ายดาย เพื่อจัดการวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด โดยมีการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและทันสมัยมากขึ้น หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจติดตั้ง ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (EyeFleet Maintenance) และ ระบบติดตามรถ GPS Tracking สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @eyefleet หรือ โทร. 02-052-4466

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.